de franse vlag


de engelse vlag
Startpagina pijltje Tinnewerck

Twee maal per jaar geeft de Vlaamse Tinvereniging een ledenblad uit.
Deze uitgaven verschijnen in juli en in december.

Elk nummer telt vijftig bladzijden waarin allerhande artikelen over tin en aanverwante worden gepubliceerd.

Het geheel is opgesmukt met talrijke foto’s en wordt uitgegeven in glanzend A4 formaat.


Tinnewerck nr 68 verschijnt in de loop van de maand juni 2021 en nr 69 in december 2021.

 

 

 Inhoud Tinnewerck nr 67 – december 2020 – 38e jaargang nr 2

 • Ieperse kardinaalschotel en twee bekende figuren uit de Westhoek
 • Authentiek eetgerief uit de tijd van Breughel
 • Leiden alle wegen naar Eeklo?
 • Doopschotels ter bevestiging
 • Brugse familiepenningen uit de 17e eeuw en hun makers (deel 2)
 • Een uitzonderlijk tinnen paneeltje
 • Yerba Mate


Inhoud Tinnewerck nr 66 – juni 2020 – 38e jaargang nr 1

 • Een bisschoppelijk relikwiekistje
 • Prijsschotels
 • Een tinnen wasbekken met een verhaal
 • Tin op schilderijen van Breughel en zijn tijdgenoten.
 • Nieuwe tinmerkjes uit Namen
 • Grote Gentse sierschotel met afbeelding van Lodewijk XIV
 • iBrugse familiepenningen uit de 17e eeuw en hun makers (deel 1)


Inhoud Tinnewerck nr 65 – december 2019 – 37e jaargang nr 2

 • Tin op schilderijen
 • Vroege Europese kandelaars
 • Een tinnen wasbekken met een verhaal
 • Tinnen distileertoestel
 • Overlijdenspenning van de abt Bernard Campmans
 • Bodemvodsten uit de Waalse Krook (deel 2)
 • Had Joannes van Giessen ook een Hollandse periode als tinnegieter ?


Inhoud Tinnewerck nr 64 – augustus 2019 – 37e jaargang nr 1

 • Lierke plezierke, bezoek aan de stad Lier
 • Op de keper beschouwd, de Duffelse vondst revisited
 • Chrismavaten
 • Beelden in albast
 • Een 16e eeuws tinvondst uit kasteel Ter Elst te Duffel
 • Nec plus ultra, een kan uit Leuven
 • Bodemvondsten uit de Waalse Krook (deel 1)
 • Brugse tinmerkjes met de initialen IDT, IBT en JDT


Inhoud Tinnewerck nr 63 – december 2018 – 36e jaargang nr 2

 • Kardinaalschotel als nieuwe aanwinst
 • Vondst in de kringwinkel
 • Twee prachtige tinnen plaketten uit de 16e en de 18e eeuw
 • Een deel van een tinnen bord uit de Sint-Salvatorabdij van Ename
 • De koning van de kruisbooggilde te Hem in 1768
 • Een merkwaardig kistje met tinbeslag
 • Van schatkamer naar schatkamer
 • Ovale schotel met onbekend Brugs merk


Inhoud Tinnewerck nr 62 – juni 2018 – 36e jaargang nr 1

 • Dis- en familiepenningen in de armenzorg te Brugge
 • Mysterieuze tinnen fles
 • Art Nouveau tin
 • Onbekende merkjes op een Brugs maatje
 • De voorloper van de fopspeen
 • Van Delft tot Desvres
 • Archeologisch museum in Castricum


Inhoud Tinnewerck nr 61 – december 2017 – 35e jaargang nr 2

 • Over Piskijkers, Pestdokters en Pauwendrek
 • Strooiers en mosterdpotten uit Vlaanderen in de 19e eeuw
 • Verborgen schatten in het Poldermas
 • Met Sint Dimpna op stap in Geelk
 • Over Piskijkers, Pestdokters en Pauwendrek
 • Drie Brugse kannen met sneb, maar zonder deksel
 • Boekbespreking: Natuurlijk Tin


Inhoud Tinnewerck nr 60 – juni 2017 – 35e jaargang nr 1

 • Strooiers en mosterdpotten uit Vlaanderen in de 18e eeuw
 • Tinnen vormtrechter voor een klein suikerbrood
 • Merkwaardige tinnen en loden bakjes
 • Een uitzonderlijk stuk religieus tin
 • Metaaldetectorvondsten uit een oude haven
 • Brugse kardinaalschotel
 • Medaillonschotel
 • Zingend brons in Asten


Editie Tinnewerck nr 50 tot en met nr 59 (jaargangen 2012 - 2017).

Naar aanleiding van het vijftigste nummer werd de omslag van deze reeks in kleur uitgevoerd. Inhoudelijk bleef het blad ongewijzigd. Hoewel er een paar uitgaven waren met meer dan zeventig bladzijden werden vanaf nummer 56 achtenveertig pagina's als standaard ingevoerd.

Klik op de knop om de inhoud van deze reeks te zien.Editie Tinnewerck nr 31 tot en met nr 49 (jaargangen 1996 - 2011).

In juli 2002 verscheen het jubileumnummer, nr 31, naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van de vereniging. Het ontwerp bleef ongewijzigd maar het gebruikte papier wijzigde. Met het gebruik van glanzend papier konden de foto's nog veel beter tot hun recht komen. Gemiddeld telt elk nummer vanaf dan ongeveer 55 bladzijden.

Klik op de knop om de inhoud van deze reeks te zien.Editie Tinnewerck nr 20 tot en met nr 30 (jaargangen 1991 - 1995)


Na 15 jaren Tinnewerck werd in 1996 afgestapt van gewone fotocopies. Vanaf dan kreeg het ledenblad een professionelere look. De lay-out werd gemoderniseerd en de foto's zijn van een betere kwaliteit dan voordien. Ook het aantal bladzijden per nummer verhoogde.

Klik op de knop om de inhoud van deze reeks te zien.Editie Tinnewerck nr 10 tot en met nr 19 (jaargangen 1991 - 1995)


Vanaf de oprichting van de vereniging in 1983 werd een ledenblaadje uitgegeven. Het blaadje verscheen jaarlijks in klein formaat en met een erg beperkte inhoud. Vanaf 1991 verscheen Tinnewerck tweemaal per jaar op A4 fotocopies. Elke editie telde toen gemiddeld een kleine veertigtal bladzijden.

Klik op de knop om de inhoud van deze reeks te zien.Oude nummers bestellen ?

In de loop van de jaren werden al heel wat interessante artikels gepubliceerd in Tinnewerck.
Wij hebben nog een beperkte voorraad van onze oude nummers.
Op het bestelformulier "oude nummers" kan u de nog beschikbare nummer terugvinden.
.

Top van de pagina
Copyright © 2014 - Vlaamse Tinvereniging Disclaimer
PhiProWeb