de franse vlag


de engelse vlag
Startpagina     Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden.
De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en de Vlaamse Tinvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden te worden nagegaan bij de Vlaamse Tinvereniging.

Auteursrechten

De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, foto's producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de Vlaamse Tinvereniging.

Aansprakelijkheid

De Vlaamse Tinvereniging kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreeks of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebuiker.

Links

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en de Vlaamse Tinvereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse Tinvereniging garandeert dat uw privacy 100% wordt gerespecteerd. De vereniging bewaart geen persoonlijke gegevens (zoals voornaam, naam, organisatie, geslacht, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mailadres,...) tenzij het door de betrokken persoon is meegedeeld via een webformulier. Maw de Vlaamse Tinvereniging verzamelt en bewaart alleen gegevens die vrijwillig ter beschikking gesteld werden via een webformulier of via e-mailcorrespondentie.

Top van de pagina
Copyright © 2014 - Vlaamse Tinvereniging Disclaimer
PhiProWeb